iskola
Egészségmagazin.com   |   2015.05.26.

Ahol untatnak, onnan menekülj!

„Ahol untatnak, onnan menekülj!"- mondta Mérei Ferenc, a kiváló pszichológus, pedagógus, akinek a gyermekközpontú, cselekvésre, önálló véleményalkotásra nevelő iskola volt az eszményképe. Időtálló felismerései ma is megszívlelendők.

reklám vége

A hazai oktatási rendszert elég sok kritika éri. Az erőltetett központosítás, a tanárok és a diákok véleményét figyelmen kívül átszervezések komoly veszélyeket hordoznak. De vannak olyan pedagógiai műhelyek és iskolák, ahol tanár és diák egyaránt jól érzi magát, sőt a szülő is elégedett.

A gyerek nem az életre készül, hanem él

Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium (Budapest) sokszínű, szülőnek és diáknak valódi kihívást jelentő iskola. Az AKG - mint mondják - jelenelvű, szabad, személyközpontú, alternatív iskola.

Jelenelvű, ami arra utal, hogy pedagógusai a kamaszkort csak éppen annyira tekintik átmeneti állapotnak az ember életében, mint bármely más életszakaszt. Nem csak a felnőttkorra való felkészítés jegyében telnek a hétköznapok, hanem nagy hangsúlyt fektetnek a rövid távú sikerek, a napi örömök megélésére, az aktuális problémák, konfliktusok feloldására. Lemondtak az intézményi szabályozó eszközökről. Itt ellenőrző sincs. A helyére az információ szabadságát, a tanulók szabad döntését, a személyességet, az érdeklődést, az érdekeltséget helyezték.

Az AKG-ban nincs osztályzat, és nemcsak a tanárok „értékelik" a gyerekeket, hanem a gyerekek is a tanárokat. Itt a gyerek is megmondhatja, mit akar tanulni a lehetőségek közül, s nem betörni akarják, hanem kibontakoztatni.

Az iskolában kell tanulni, nem délután!

Hejőkeresztúr, Hejőszalonta és Szakáld gyerekei tanulnak a hejőkeresztúri IV. Béla Körzeti Általános Iskolában. A hátrányos helyzetű, leszakadó társadalmi rétegekhez tartozó gyerekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében vállalkoztak az un. Komplex instrukciós program megvalósítására, amelyet az amerikai Stanford Egyetemen közel húsz éves kutató-fejlesztő munka során fejlesztettek ki. Sikeresen alkalmazták ezt az Egyesült Államok számos iskoláján kívül Izraelben, Belgiumban, Dániában, Olaszországban és Svédországban. Hazánkban a program első kipróbálója a pécsi Gandhi Gimnázium és a hejőkeresztúri Körzeti Általános Iskola.

A tartós tanulási motiváció és az önálló tanulási készségek kialakítására törekszenek, különös tekintettel az oktatás kezdőszakaszára. Munkájuk sikerét a tanulók közötti szociális és együttműködési készségek, képességek kialakítása jelenti, amely magába foglalja az alkalmazkodóképesség fejlesztését, a munkamegosztás, az egymásra figyelés, a felelősségtudat kialakítását, a vitakészség formálását, a konfliktuskezelést, az önismeretet és a társak megismerését. Önálló gondolkodásra, alkotó vitára, kulturált kommunikációra nevelik a tanulókat.

A tanítás során nem az legfontosabb kérdés, hogy mit tanítsanak, hanem hogy milyen készségeket, képességeket alakítsanak ki diákjaikban, amelyekkel a jövő felnőttje alkalmazkodni tud az új kihívásokhoz.

Bekerülnek a környező településekről az iskolaköteles gyerekek, akik a kompetenciavizsgálatokon jóval az országos átlag alatti teljesítményt nyújtanak, majd 8 évvel később, végzősként eredményeik az országos átlag fölé emelkednek. És ez nem csoda. Csupán egy jól működő modell, aminek immár sok követője van szerte az országban.Cikkajánló

Feliratkozás a magazin híreire
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot
Elolvastam és elfogadom a felhasználói feltételeket
Hozzájárulok, hogy részemre a Green Code Media Kft a jövőben hírlevelet küldjön