iskolaérettség
Egészségmagazin.com   |   2017.02.17.

Érett-e a gyerek? Mi alapján dől el az iskolaérettség?

Minden év januárjában nagy dolgok dőlnek el az óvodákban. Ekkortájt döntik el az óvodapedagógusok és a szülők közösen, hogy a nagycsoportos lurkók közül ki megy szeptemberben iskolába és ki az, aki még „ráhúz" egy évet az oviban. De mi alapján dől el az iskolaérettség? És mi a jobb: menni, vagy maradni?

reklám vége

Miért fontos az iskolaérettség?

Az óvodások élete inkább játék és mese, kevés kötelező tevékenységgel, szabad pihenési lehetőséggel. Ezzel szemben ott az iskola, ahol fegyelem van, szigor, órarend és kihívások, valamint a kudarcokkal is meg kell küzdeniük a pöttömöknek. Az, hogy a gyerekek mikor kezdjék meg tanulmányaikat, nagyon fontos: nem csak az számít, hogy fizikailag elég érett-e, hanem az is, hogy szellemileg és lelkileg (!) fel van-e készülve ezekre a változásokra. Azok a gyerekek, akik az iskola okozta fizikai, pszichikai, érzelmi megpróbáltatásokat nem veszik jól, az egész életükben küzdeni fognak az iskolával.

Tankötelezettség kontra iskolaérettség

Ez a két fogalom nem összekeverendő egymással! Nem mindenki iskolaérett, aki tankötelezett. Először különítsük el a két fogalmat egymástól.

  • Iskolaérett az a gyerek, aki mentálisan, szociálisan, pszichésen és fizikálisan is alkalmas az első osztály megkezdésére. Annak megállapítására, hogy ki az iskolaérett és ki nem, tesztek tömkelege és az óvodai nevelők év közbeni megfigyelései is a rendelkezésre állnak.
  • Tankötelezettnek azt a gyereket nevezzük, aki az adott év augusztus 31-ig eléri a hatodik betöltött életévet. Indokolt esetben még egy évet maradhat az oviban. A tankötelezettség végét a betöltött 16. életév jelenti.

Az iskolaérettség feltételei

Nagyságrendileg egy A4-es oldalnyi kritérium van, amiknek eleget kell tennie a gyereknek. Nagy vonalakban, az iskolaérettség szempontjából a következők számítanak:

  • érje el a megfelelő testi fejlettséget
  • kezdje meg a fogváltást
  • alakuljon ki a kézdominancia, hiszen az iskolai évei kezdetének az írás és olvasás magabiztos elsajátítása a legfontosabb célja
  • érdeklődő, nyitott legyen a környezete felé
  • hosszabb időn keresztül tudjon koncentrálni, képes legyen visszaidézni a tanultakat
  • gondolatait és a tanultakat tudja önállóan értelmes mondatokba rendezni, amelyeket mindenki számára érthetően el is tud mondani
  • szociális viszonyai fejlődjenek, legyen együttműködő a társaival és a felnőttekkel is
  • tudjon szabályokhoz alkalmazkodni és legyen tudatában annak, mik azok a szabályok, ne legyen számára probléma az önfegyelem, ismerje fel a feladatait.

...és még sok más...

Az iskolaérett nem biztos, hogy tankötelezett - és fordítva...

Vannak olyan gyerekek, akik hamarabb érik el a megfelelő érettséget mentális, fizikai és minden egyéb tekintetben, mint hogy betöltenék a 6. életévüket. Őket egy szakértői bizottság engedheti iskolába idő előtt, mondjuk öt éves korban. Azonban ez elég ritka: sajnos sokkal gyakoribb az ellentéte. Sok gyerek indul az iskolába úgy, hogy tankötelezett korba lépett, de a tankötelezettségi pontok nem mindegyikének tesz eleget. Ha ez a lehetőség áll fenn, akkor őket alacsony létszámú, fejlesztő osztályba kellene beiskolázni, amire sajnos nem minden intézménynek van lehetősége.

Azt, hogy a gyerek menjen-e iskolába, a legjobban az tudja megmondani, aki a legtöbbet volt vele az elmúlt 3-4 évben: az óvónéni. Az ő véleményének kiegészítésében az óvodapszichológus, logopédus és a fejlesztő pedagógus tud segíteni.

Amennyiben az óvoda dolgozói nem tudnak határozott véleményt alkotni, vagy az ő véleményük nem egyezik meg a szülő véleményével, akkor lehet kérni az iskolaérettségi tesztet. Ha bizonytalan vagy, és nem akarod elvégeztetni ezt a tesztet, akkor kérdezd meg azt, akinek a sorsáról döntesz: a gyereket. Meséld el neki, milyen az iskola és mondd el neki a kétféle jövőképet. Nem kell persze akadémiai székfoglalót tartani, de ne is nézd le: ha megfelelően, a saját nyelvén magyarázod el neki a dolgot, hidd el, meg fogja érteni!

Ne felejtsd el, hogy nem (csak) a te szempontjaid számítanak: lehet, hogy te kudarcnak éled meg, ha a szomszéd Sári iskolába megy szeptembertől, a te gyermeked pedig még az oviban marad, de nem biztos, hogy ez neki is tragédia! Nem másokkal kell versenyeznetek, hanem a te gyermeked érdekeit kell nézned.

Az iskolaérettség kérdése komoly dolog; a gyermeked mindennapjait és jövőjét határozza meg, ezért mindenképpen járd körbe a témát, akár kérd ki gyermekpszichológus véleményét is!